Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občan. průkazu a cestovního pasu