Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od 

Obecně závazná vyhláška obce Žďár nad Orlicí č. 1-2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2016 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2010

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 1/2008

1.1.2009

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

1.3.2007

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady č. 2/2006

1.1.2007

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2006

1.1.-1.3.2007

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady

1.1.-31.12.2006

Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpadem

1.1.2006

Vyhláška o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích.

15.12.1998

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Usnesení zastupitelstva

  • viz. Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty