Rozpočet

Rozpočet na rok 2010

  Plán Čerpání k
Příjmy    
daňové

3 566 000,00

 
nedaňové

378 100,00

 
kapitálové příjmy

12 000,00

 
přijaté dotace (státní spr.)

172 020,00

 
Celkem

4 128 120,00

 
Výdaje    
běžné

4 122 120,00

 
kapitálové

6 000,00

 
Celkem

4 128 120,00

 

Rozpočet na rok 2008

  Plán Čerpání k
Příjmy    
daňové

3 550 500,00

nedaňové

291 600,00

kapitálové

12 000,00

transfery a dotace

58 390,00

Celkem

3 912 490,00

 
Výdaje    
běžné:

3 358 690,00

- školství

415 000,00

- kultura a sport

217 100,00

- místní hospodářství

1 953 500,00

- státní správa a samospráva

773 090,00

kapitálové

553 800,00

Celkem

3 912 490,00

 

 

Rozpočet na rok 2007

 

Plán

Čerpání k 31.12.2007

Příjmy
daňové

2 688 000,00

3 705 930,00

nedaňové

242 430,00

354 757,00

kapitálové

5 000,00

10 290,00

transfery a dotace

41 580,00

280 011,00

Celkem

2 977 010,00

4 350 988,00

Výdaje
běžné:

2 977 010,00

3 025 493,00

- školství

338 000,00

485 986,00

- kultura a sport

159 900,00

150 847,00

- místní hospodářství

1 588 830,00

1 673 829,00

- státní správa a samospráva

890 280,00

714 831,00

kapitálové

0,00

550 910,00

Celkem

2 977 010,00

3 576 403,00

 

Rozpočet na rok 2006

Příjmy

Plán Čerpání k 31.12.2006
Daňové

2 637 200,00

3 223 388,05

Nedaňové

245 360,00

362 039,51

Kapitálové

15 000,00

0,00

Dotace

31 870,00

1 086 083,80

Financování (z min. let)

1 606 298,22

Celkem

2 929 430,00

6 277 809,58

Výdaje

Plán Čerpání k 31.12.2006
Provozní výdaje

2 916 660,00

2 976 709,28

- školství

515 000,00

784 818,60

- kultura

147 650,00

144 531,46

- místní hospodářství

1 495 580,00

1 487 945,20

- státní správa a samospráva

758 430,00

559 414,02

- ostatní

0,00

0,00

Rezerva

0,00

0,00

Kapitálové výdaje

12 770,00

3 301 100,30

Celkem

2 929 430,00

6 277 809,58

 

Rozpočet roku 2005

Příjmy                

     Plán         

Skutečnost

Daňové

2 367 700,00

3 182 943,50

Nedaňové

224 660,00

280 470,61

Kapitálové

15 000,00

6 180,00

Dotace

38 390,00

154 799,00

Financování

0,00

1 786 669,47

Celkem

2 645 750,00

5 411 062,58

Výdaje

       Plán       

Skutečnost

Provozní výdaje

2 623 250,00

2 639 706,08

- školství

520 000,00

596 120,00

- kultura

149 000,00

142 010,50

- místní hospodářství

1 415 280,00

1 440 548,20

- státní správa a samospráva

538 970,00

461 027,38

- ostatní

0,00

0,00

Rezerva

0,00

0,00

Kapitálové výdaje

22 500,00

2 771 356,50

Financování

0,00

0,00

Celkem

2 645 750,00

5 411 062,58

 

Rozpočet roku 2004

Příjmy

       Plán       Skutečnost
Daňové příjmy

2 587 820,00

2 587 347,00

Nedaňové příjmy

397 890,00

393 219,84

Kapitálové příjmy

27 000,00

26 400,00

Dotace

1 052 630,00

1 052 641,00

Financování

1 659 550,00

1 513 617,31

Celkem

5 724 890,00

5 573 225,15

Výdaje

       Plán        Skutečnost
Provozní výdaje

4 065 340,00

4 059 607,84

- školství

1 368 580,00

1 365 531,00

- kultura

402 100,00

394 006,10

- místní hospodářství

1 761 150,00

1 789 764,09

- státní správa a samospráva

533 510,00

510 306,65

- ostatní

0,00

0,00

Rezerva

0,00

0,00

Kapitálové výdaje

2 099 350,00

2 091 739,00

Financování

0,00

0,00

Celkem

5 724 890,00

5 573 225,15