Drobečková navigace

Úvod > Služby pro občany

Služby pro občany

  • Vidimace - ověřuje, že se opis nebo kopie doslova shoduje
    s předloženou listinou

  • Legalizace - ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní

    Správní poplatky:

    za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč

    za legalizaci podpisu na listině činí 30,- Kč


Kontaktní místo Czech-point ve Žďáru nad Orlicí


Na kontaktním místě CzechPOINT mohou občané získat ověřené výstupy
z následujících registrů:

1. KATASTR NEMOVITOSTÍ

2. OBCHODNÍ REJSTŘÍK
3. ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
4. REJSTŘÍK TRESTŮ
5. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
6. VÝPIS OVĚŘENÉHO VÝSTUPU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
7. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU AUTOVRAKŮ ISOH
8. INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
9. AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ

Ověřený výstup se vydává na počkání po zaplacení správního poplatku, platí se na místě v hotovosti. Pracoviště CzechPOINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.
Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.
Správní poplatky

Cena za 1.stranu    Cena za každou další i započatou stránku
Katastr nemovitostí                   100,- Kč                                                        50,- Kč
Obchodní rejstřík                       100,- Kč                                                       50,- Kč
Živnostenský rejstřík                 100,- Kč                                                        50,- Kč
Rejstřík trestů                            100,- Kč                                                            0,- Kč
Výpis z bodové hodnocení řidiče
100,- Kč                                                        50,- Kč
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
100,- Kč                                                        50,- Kč
Registr účastníků provozu autovraků ISOH
100,- Kč                                                       50,- Kč
Insolvenční rejstřík                     100,- Kč                                                       50,- Kč