Drobečková navigace

Úvod > Obec > Služby pro občany

Služby pro občany

  • Vidimace - ověřuje, že se opis nebo kopie doslova shoduje s předloženou listinou

  • Legalizace - ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní

Správní poplatky:

  • za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč
  • za legalizaci podpisu na listině činí 50,- Kč

Kontaktní místo Czech-point ve Žďáru nad Orlicí

Na kontaktním místě CzechPOINT mohou občané získat ověřené výstupy
z následujících registrů:

1. KATASTR NEMOVITOSTÍ
2. OBCHODNÍ REJSTŘÍK
3. ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
4. REJSTŘÍK TRESTŮ
5. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
6. VÝPIS OVĚŘENÉHO VÝSTUPU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
7. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU AUTOVRAKŮ ISOH
8. INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
9. AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ

Ověřený výstup se vydává na počkání po zaplacení správního poplatku, platí se na místě v hotovosti. Pracoviště CzechPOINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.
Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Správní poplatky

  Cena za 1.stranu Cena za každou další i započatou stránku
Katastr nemovitostí  100,- Kč 50,- Kč
Obchodní rejstřík  100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík   100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů    100,- Kč 50,- Kč
Výpis z bodové hodnocení řidiče 100,- Kč 50,- Kč
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč
Registr účastníků provozu autovraků ISOH 100,- Kč 50,- Kč
Insolvenční rejstřík 100,- Kč 50,- Kč