Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od 

Obecně závazná vyhláška č.2-2023 o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Žďár nad Orlicí č. 1-2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška č.1-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2021
Obecně závazná vyhláška č.1-2019 o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č.2-2019 o místním poplatku za komunální odpady.pdf

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č.3-2019 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.pdf

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Žďár nad Orlicí č. 1-2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2016 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2010

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 1/2008

1.1.2009

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

1.3.2007

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady č. 2/2006

1.1.2007

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2006

1.1.2007

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech